CBR Praktijkexamen

Bij je rijopleiding voor het CBR praktijkexamen kun je jouw vorderingen testen met een CBR tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt CBR examen met een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het CBR rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Na afloop van de CBR tussentijdse toets zal de CBR examinator vertellen waar je nog aan moet werken om te kunnen slagen. Dit zal in de regel overeen moeten komen met de verbeterpunten die je rij-instructeur verteld heeft tijdens de lessen.

Wat moet je weten over het CBR Praktijkexamen?

cbr.jpg

Bij het CBR
Het CBR praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Dus je rijdt gemiddeld tussen de 35 en 40 minuten tijdens het examen! Ook kun je jouw instructeur vragen om mee te rijden met het CBR praktijkexamen en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt. Bespreek dit vooraf met je instructeur! Zelfreflectie kandidaat CBR (formulier).

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze vraagt of je het verloop van het examen kent en legt het anders uit. Na controle van je identiteitsbewijs en theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen jou sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met jou besproken. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je een kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

Voertuigcontrole
Vervolgens vraagt de CBR examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto. Dit kunnen vragen zijn over onder andere, de autobanden, vloeistoffen onder de motorkap, verlichting, ruitenwissers, knopjes van de verwarming, dashboard verlichting, etc. Dus bereid je goed voor!

De rit
Dan begint de rit. De CBR examinator let onder meer op uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen:

  1. Wegrijden
  2. Rijden op rechte en bochtige weggedeelten
  3. Gedrag nabij en op kruispunten
  4. Invoegen – uitvoegen
  5. Inhalen en zijdelings verplaatsen
  6. Gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten
  7. Bijzondere manoeuvres

In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Dat kan met clusteropdrachten, met navigatie of naar een bepaalde punt toe (gebouw, kerk, etc.). Als je voor dit CBR praktijkexamen tijdens de CBR tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. (De vrijstelling geldt altijd alleen voor het eerstvolgende examen na uw tussentijdse toets).

Fouten tijdens het rijexamen
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de CBR examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Geslaagd voor het CBR rijexamen
Direct na afloop vertelt de CBR examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je door en wordt Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

Het rijbewijs ophalen
Bij het gemeentehuis in je woonplaats kun je, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen. Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Gezakt voor je CBR rijexamen
Wanneer je bent gezakt, licht de CBR examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan je instructeur achteraf voor jou uitdraaien of je ontvangt het per e-mail. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.

Daarna bespreekt de CBR examinator het formulier zelfreflectie met jouw. Wanneer je antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met jouw instructeur te bespreken.

Vier keer gezakt?
Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt, kom je in aanmerking voor een nader onderzoek. Je instructeur kan je meer hierover vertellen.

Kom maar op met die proefles!